< Polityka prywatności >

SOFTFORYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dalej: SOFTFORYOU sp. z o.o. sp. k.) z siedzibą w Warszawie szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki.

Niniejszy dokument definiuje związane ze stroną internetową www.softforyou.pl praktyki stosowane przez SOFTFORYOU sp. z o.o. sp. k. odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane.

Jeżeli na stronie internetowej SOFTFORYOU sp. z o.o. sp. k. pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym Państwo wyraźnie poinformowani.

Dane osobowe

Korzystanie z zasobów strony internetowej www.softforyou.pl nie wymaga podawania danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Jeżeli dane osobowe zostaną pobrane, o czym zostaniecie Państwo wyraźnie poinformowani, SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. wykorzystywać je będzie wyłącznie w ścisłych granicach celów do jakich dane zostały zebrane. SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.

SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania

SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. nie będzie przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k.  (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce dane osobowe – Informacja o polityce firmy w zakresie ochrony danych osobowych, a także stworzyliśmy adres e-mail – rodo@softforyou.pl dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. Adres  e-mail rodo@softforyou.pl jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby nieletnie

Strona internetowa www.softforyou.pl nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo danych

SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej SOFTFORYOU sp. z o.o. sp.k. w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Co istotne, dane te są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach statycznych i nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.