Zaznacz stronę

Najlepsze dane
i rozwiązania IT
dla farmacji

Profesjonalne produkty i usługi informatyczne dla sieci aptekproducentów farmaceutycznych.

Program - wykres

Polityka prywatności 

SoftForYou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SoftForYou sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki.

Niniejszy dokument definiuje związane ze stroną internetową www.softforyou.pl praktyki stosowane przez SoftForYou sp. z o.o. odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane.

Jeżeli na stronie internetowej SoftForYou sp. z o.o. pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym Państwo wyraźnie poinformowani.

Dane osobowe

Korzystanie z zasobów strony internetowej www.softforyou.pl nie wymaga podawania danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Jeżeli dane osobowe zostaną pobrane, o czym zostaniecie Państwo wyraźnie poinformowani i poproszeni o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, SoftForYou sp. z o.o. wykorzystywać je będzie wyłącznie w ścisłych granicach celów do jakich dane zostały zebrane. SoftForYou sp. z o.o. zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 6 ust 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.

SoftForYou sp. z o.o. może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

SoftForYou sp. z o.o.  może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.

 

Okres przechowywania

SoftForYou sp. z o.o. nie będzie przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do SoftForYou sp. z o.o. z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu SoftForYou sp. z o.o.  (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez SoftForYou sp. z o.o. przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez SoftForYou sp. z o.o. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień stworzyliśmy adres e-mail – rodo@softforyou.pl dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez SoftForYou sp. z o.o. Adres  e-mail rodo@softforyou.pl jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.).

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez SoftForYou sp. z o.o. inspektorem ochrony danych – panem Karolem Owczarkiem. Wszelkie zapytania  należy kierować na adres e-mail – rodo@softforyou.pl

Osoby nieletnie

Strona internetowa www.softforyou.pl nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są do uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Bezpieczeństwo danych

SoftForYou sp. z o.o. podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

SoftForYou sp. z o.o. przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

 

Międzynarodowy transfer danych osobowych

SoftForYou sp. z o.o. jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

Profilowanie danych

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, SoftForYou sp. z o.o. gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej SoftForYou sp. z o.o. w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Co istotne, dane te są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach statycznych i nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.