Zaznacz stronę

Najlepsze dane
i rozwiązania IT
dla farmacji

Profesjonalne produkty i usługi informatyczne dla sieci aptekproducentów farmaceutycznych.

Program - wykres

Oprogramowanie

dla aptek

System S4U to oprogramowanie zarządcze dedykowane aptekom i sieciom aptek, ukierunkowane na maksymalizację efektywności i zyskowności, a dzięki automatyzacji procesów pozwalające na zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej.

Narzędzie działające w trybie online umożliwia podejmowanie działań w każdej aptece w trybie rzeczywistym . Oszczędzamy czas i umożliwiamy maksymalizację zysków dzięki  gotowym i określonych zgodnie z indywidualnymi potrzebami zestawieniom.

Weryfikacja opłacalności i dochodowości prowadzonej działalności z granulacją pojedynczego produktu za pomocą jednego kliknięcia.

Umożliwiamy zarzadzanie zyskami, zamówieniami i zakupami samodzielnie i świadomie w oparciu o dokładne dane transakcyjne.

Program - wykres

Przesunięcia – oszczędź czas
i zwiększaj szansę sprzedaży już raz kupionego towaru

Program - wykres

Moduł przesunięć magazynowych

Towar, którego brakuje w jednej aptece zalega w drugiej — to problem, który zgłasza większość sieci. S4U pomaga zoptymalizować stany magazynowe dzięki automatycznej analizie magazynów i przesunięciom.

Indywidualnie konfigurowalny algorytm wykrywania nadwyżek i braków w aptekach

Wyliczenie kwoty kapitału zamrożonego w nadwyżkowych magazynach, który można uwolnić dzięki uruchomieniu przesunięć

Pełna automatyzacja zestawienia przesunięć z możliwością dokonania indywidualnej korekty ilości per apteka i SKU

Automatyczne wykrycie braków

System S4U tworzy listę nadwyżek i braków w aptekach w oparciu o indywidualnie skonfigurowany algorytm.

Dla każdej apteki powstaje wirtualny magazyn nadwyżkowy, z którego w razie potrzeby można pobrać towar.

Nadwyżki wskazywane są z dokładnością do pojedynczego opakowania. Dla wszystkich nadwyżek podliczana zostaje kwota zamrożonego kapitału, którą można uwolnić dzięki dokonaniu rekomendowanch przez system przesunięć.

Moduł zwrotów

S4U pomaga zidentyfikować produkty zakupione w nadwyżkowych ilościach, które można jeszcze zwrócić do hurtowni aby zapobiec zaleganiu towaru w magazynie.

Analizę zwrotów można wykonać na poziomie pojedynczej apteki lub całej sieci.

Mechanizm klasyfikacji towarów do zwrotu uwzględnia indywidualne warunki handlowe wynegocjowane z hurtownią.

Zestawienie prezentowane jest z dokładnością do pojedynczego opakowania SKU.

Zawiera praktyczne podpowiedzi pozwalające podjąć właściwą decyzję o zwrocie takie jak: data zakupu, data ważności, stan magazynowy dla SKU oraz oznaczenia ilości nadwyżkowych na stanie jeśli takie zostały wykryte.

Wyniki finansowe – śledź
i porównuj wyniki sieci oraz poszczególnych aptek w czasie rzeczywistym

Program - wykres

S4U pomaga na bieżąco identyfikować i reagować na problemy poszczególnych aptek.

Zestawienia raportowe pozwalają porównać wyniki aptek i stwierdzić, czy problem ma charakter lokalny, czy dotyczy całej sieci. Ułatwiają także, namierzenie źródła problemu, np.: mniejsza liczba pacjentów, niższa sprzedaż na pacjenta, nieadekwatne ceny, rosnące ceny zakupów, obniżona rentowność na konkretnej grupie asortymentowej.

Analiza zyskowności dla całej sieci z rozbiciem na pojedyncze apteki.

Pogłębiona analiza zyskowności per producent i grupa asortymentowa.

Wskazanie TOP najbardziej i najmniej zyskownych produktów w wybranym okresie czasu.

Możliwość zawężenia analizy zyskowności do listy towarowej lub pojedynczego SKU.

Możliwość wygenerowania analizy rentowności z uwzględnieniem edytowalnych kosztów stałych.

Symulacje rentowności dla wybranego odcinka czasu.

Możliwość ustawiania i śledzenia poziomu realizacji celów kwartalnych

Podział na grupy asortymentowe według parametru refundowalności

Zamówienia centralne – zmaksymalizuj potencjał zakupowy sieci 

Program - wykres

Obniżenie cen dzięki kumulacji zakupów

Kontrola i optymalizacja zamawianych ilości

Redukcja wydatków dzięki zastąpieniu części zakupów przesunięciami

Zamówienia centralne to intuicyjne rozwiązanie pozwalające wypracować realne oszczędności oraz usprawnić administrowanie zakupami. Oto co osiągniesz.

Załóż i monitoruj swoje wszystkie kontrakty online

Załóż kontrakty producenckie i monitoruj ich realizację dzień po dniu

Automatycznie przygotuj listę braków pod dany kontrakt

Monitoruj swoją pracę z producentami, hurtowniami oraz pracownika

Zaangażuj wszystkich farmaceutów w pracę z kontraktami

Przewiduj realny zysk z współpracy z innymi, określając przy tym swoje koszty oraz dodatkowe zyski per kontrakt/per produkt

Moduł zarządzania personelem

Monitoruj odsprzedaż swoich pracowników

Monitoruj realizacje kampanii marketingowych per pracownik

Monitoruj realizacje kontraktów per pracownik
Wylicz należne premie dla pracowników per produkt
Sprawdź, który pracownik jest dla Ciebie najważniejszy

Komunikuj się ze swoimi pracownikami za pomocą wewnętrznej poczty w naszym Systemie

Program - wykres

 Plaza – platforma automatycznych
zamówień aptecznych

Platforma automatycznych zamówień aptecznych to system VMI umożliwiający aptekom automatyzację procesu zarzadzania ofertami i dystrybucją w oparciu o autorski system sztucznej inteligencji. System pozwala na tworzenie ofert dynamicznych na poziomie apteki.

Program - wykres

Wdrażamy “brakujące ogniwo” -system łączący producentów i apteki

System automatycznych zamówień aptecznych stworzony jako narzędzie do współpracy na linii apteka – producent

Możliwość szybkiego tworzenia i składania zamówień kierowanych do dowolnej hurtowni, możliwość porównywania ofert i wyboru najkorzystniejszej z perspektywy apteki

Globalna perspektywa udzielonych sieci warunków handlowych i rabatów

Przy dużej ilości produktów i aptek ogromne ułatwienie i minimalizacja nakładów pracy

Intuicyjne narzędzie ułatwiające codzienną pracę, maksymalizujące korzyści dla aptek

Zamówienia opierające się o potencjał produktu i każdej pojedynczej apteki w sieci, bazujące na realnych danych transakcyjnych

Możliwość tworzenia własnych metod zamawiania towaru pod kątem potencjału i docelowej wielkości magazynu np. zabezpieczenie na 10 dni, 5 sztuk minimum i wiele innych

Brak konieczności instalacji – narzędzie w technologii web, dostępność na komputerach i urządzeniach mobilnych z dowolnym systemem operacyjnym