W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż dane osobowe powierzone nam są chronione zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

W naszym przedsiębiorstwie traktujemy prawo do prywatności w bardzo poważny sposób, szanując i stojąc na straży praw i wolności naszych kontrahentów, ich klientów czy pracowników.

Ciężko pracujemy nad tym, aby poprzez jak najlepsze wykonywanie pracy działać każdego dnia coraz efektywniej, w jak najlepszy sposób dbając o interesy naszych klientów. Dbanie i troska o dane osobowe, które pozyskaliśmy od naszych kontrahentów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, jest absolutnie kluczowym aspektem naszej pracy. Prywatność osób fizycznych jest traktowana przez nas w absolutnie priorytetowy sposób.

Chcemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe, które zostały nam powierzone, znajdują się w dobrych rękach. Jesteśmy firmą informatyczną, która dysponuje wiedzą i narzędziami, by zapewnić szczelny i bezpieczny system ochrony danych osobowych. Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: ……, adresem e-mail: rodo@softforyou.pl.

 

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad wzajemną współpracą i chcielibyście Państwo uzyskiwać od nas oferty takiej współpracy także w przyszłości, w tym celu poniżej przedstawiamy wzory odpowiednich zgód.

Ich podpisanie umożliwia nam kontakt z Państwem w celu przedstawienia ofert. W celu udzielenia zgody prosimy o przesłanie podpisanych zgód na adres:

  • …………………………………………………………

lub

  • adres e-mail: rodo@softforyou.pl

Poniżej przedstawiamy wzory zgód:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych
    i usług drogą elektroniczną.

 

Jednocześnie informujemy, iż w każdym czasie mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto posiadacie Państwo prawo do cofnięcia udzielonych uprzednio zgód.

W celu ułatwienia wykonania powyższego prawa poniżej przedstawiamy niezbędne wzory:

 

Wniosek o sprostowanie danych:

Niniejszym wnoszę o sprostowanie moich danych osobowych poprzez …………………….. Nieprawidłowość danych polega na …………………..

Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Wniosek o uzupełnienie danych:

Niniejszym wnoszę o uzupełnienie moich danych osobowych poprzez ……………………….

Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Wniosek o usunięcie danych:

Niniejszym wnoszę o usunięcie moich danych osobowych w całości/w zakresie ………..

Data i czytelny podpis: ……………….

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych:

Niniejszym wnoszę o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych w zakresie ……………….. z powodu ……………

Data i czytelny podpis: ……………….

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Wniosek o przekazanie danych:

Niniejszym wnoszę o przekazanie mi danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w zakresie ……………

Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

 Wniosek o udzielenie informacji nt. danych:

Niniejszym wnoszę o udzielenie informacji na temat moich danych osobowych, które przetwarza Spółka, tj. o podanie informacji na temat: …………………………..

Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Wniosek o udostępnienie danych:

Niniejszym wnoszę o udostępnienie moich danych osobowych w postaci ……………..

Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

Niniejszym składam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

 Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Niniejszym składam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych, opartego na art. 6  ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  z uwagi na szczególną sytuację, polegającą na ………………………..

 Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..

 

Wzór cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych

„Ja, ……………. niniejszym cofam zgodę udzieloną Spółce …………….. na przetwarzanie moich danych osobowych w całości/w zakresie …………………

 Data i czytelny podpis: …………………

Dane kontaktowe: …………………………..